Brf Skagagård
Bild på en av byggnaderna i föreningen
Startsida > Medlem > Ordningsregler

Ordningsregler

Medlemmar förväntas under eget ansvar ta del av bostadsrättsföreningens stadgar och antagna ordningsregler samt föreningens hemsida brfskagagard.se, för att hålla sig informerade om vad som sker inom föreningen och ta del av den information som är nödvändig. Sittande styrelse inom bostadsrättsföreningen Skagagård har rätt att ändra, modifiera, tillägga eller ta bort delar av dessa ordningsregler. Det är medlemmens enskilda ansvar att fortlöpande informera sig om eventuella förändringar i ordningsreglerna. Har du frågor eller synpunkter på dessa ordningsregler ber vi dig vänligen kontakta oss via någon av våra kontaktvägar som framgår på hemsidan eller lägg ett brev i postlåda Brf Skagagård, Skagafjordsgatan 11, plan 2.

Generella ordningsregler

Ordningsregler innanför bostaden

Ordningsregler utanför bostaden

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel- och ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla medlemmar är i skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du en så kallad nyttjanderätt av en bostadsrätt i föreningens hus och med detta innebär att du även har skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Rättigheter och skyldigheten finns reglerad bland annat i Bostadsrättslagen (1991:614) samt i bostadsrättsförningens stadgar. Brister i ansvar av allvarligare art kan medföra en förverkande av nyttjanderätten och rätt för föreningen att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning. Styrelsen måste dock uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om förverkande enligt Bostadsrättslagen.

För vem gäller ordningsreglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller även för hyresgäster som hyr i andra hand samt för föreningens egna hyresgäster. Medlemmen ansvarar för samtliga personer som denne låter beträda föreningens mark.