Brf Skagagård
Bild över några av de sopkausuner som föreningen har för återvinning
Startsida > Medlem > Sophantering

Sophantering & avfall

Det finns två olika soppanläggning på Brf Skagagård. Den ena finns vid Surtsögatan 4 och den andra vid Oddegatan 10.
Tydliga skyltar för sortering finns på locken på våra sopbehållare (moloker) samt på själva behållaren. Anläggningen bygger på att vi alla ser till att kasta rätt avfall i rätt behållare.

Surtsögatan 4 har plats för:

 • Hushållsopor
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Metallförpackningar

Oddegatan 10 har plats för:

 • Hushållsopor x 2
 • Pappersförpackningar (ej för tidningar!)
 • Tidningar
 • Wellpapp
 • Plastförpackningar

Nedskräpning

Att lägga sopor utanför behållare är strängt förbjudet enligt lag.
Utöver polisanmälan riskerar du som boende i förlängningen att få din bostadsrätt förverkad och därmed tvingas att flytta.
Vi ber boende att hålla ögonen öppna efter nedskräpare eftersom bortforsling av sopor utgör en mer kostnad som läggs på ALLA boende i föreningen.


Tömning av sopbehållare

Tömning av sopbehållare sker regelbundet och med olika intervall för olika typer av avfall. Nedan kan du se när och hur ofta en viss typ av avfall töms

 • Wellpapp - Varannan måndag, jämna veckor
 • Pappersförpackningar - Varannan måndag, udda veckor
 • Tidningar - En gång varje månad, tisdagar
 • Plastförpackningar - Varannan torsdag, jämna veckor
 • Glas (färgat och ofärgat) - En gång varje månad, fredagar

Grovsopor

Det vill säga dina uttjänta möbler, mattor, datorer, TV, radio, stereoanläggning, Kyl och frys, andra eldrivna hushålls artiklar och verktyg, byggavfall, köksinredningar m.m. ska enligt gällande sophanteringsregler i Skagagårds föreningen ska köras direkt av dig som boende till närmaste återvinningsstation.

Hagby Återvinningscentral

Återvinningscentral Bromma, Bromma