Brf Skagagård
Startsida > Medlem > Parkering

Boendeparkering

Brf Skagagård har 37 garageplatser till förfogande till sina boende.
Infart till garaget finns på Surtsögatan och ligger mellan Surtsögatan 4 och Oddegatan 10.
Ingång till garaget finns tillgängligt längst ner i varje hus.

På ovan bild ser du parkeringarnas placering. Information om parkeringarnas tillgänglighet kan fås av Frubo AB. För att hyra en parkering, läs under rubriken kontakt nedan.

Pris

690kr/månad läggs automatiskt till på din avgift till föreningen.

Uppsägning

Du kan säga upp din garageplats närsomhelst, däremot är det 3 månaders uppsägningstid.
För att säga upp din garageplats kontaktar du Frubo AB, uppgifter finns under rubriken kontakt.

Regler

Endast fordon får stå i garaget, sommardäck mm hör ej hemma här utan kan med fördel placeras i ditt förråd.
Det tillstånd du får skall ligga väl synligt till vänster i framrutan.
Om tillstånd saknas eller ej ligger väl synligt kommer du erhålla böter av Q-Park som sköter kontroll av parkeringarna.
Samma gäller om ditt fordon står utanför eller på annan parkering än det som gäller för ditt tillstånd.
Motorcyklar är undantagna från regeln om tillstånd då de saknar plats att säkert fästa tillstånd.

Andrahandsuthyrning av garageplats

Andrahandsuthyrning av garageplats är förbjuden. Dock får hyresgästens släkt och vänner nyttja platsen för tillfällig, kortare uppställning. Parkeringstillståndslappen ska då finnas synlig.

Vid andrahandsuthyrning av lägenhet ges inte automatisk rätt till garage/parkeringsplats, det fordras styrelsens godkännande precis som för uthyrningen av lägenheten.

Fjärrkontroll

För dig som vill ha en smidigare in och utpassering i garaget så finns det möjlighet att mot en engångskostnad av 550kr få en fjärrkontroll till garagedörren.

Gästparkering

Tyvärr finns det inga gästparkeringar utan vi hänvisar till de lediga platser som finns runtomkring i området.

Kontakt

Frubo AB hjälper dig om du vill hyra en garageplats eller har andra frågor.