Brf Skagagård
Bild på en av byggnaderna i föreningen
Startsida > Medlem > Värme

Värme i din bostad

Vi bor i så kallade passivhus (Läs: lågenergihus).
I ett passivhus räknar man med att bättre isolering och att värmekällor så som belysning, solinstrålning, hushållsapparater och människor skall klara värmebehovet till största delen.
Kalkylen enligt passivhusnormen är beräknad utifrån detta.

FTX ventialtionssystemet med värmeåtervinning sparar upp till 80% av frånluftsvärmen som annars hade gått till spillo.
Värmaren i aggregatet är dimensionerat för att klara av att tillföra lite extra värme, resten skall övriga värmekällor stå för enligt ovan stycke.

Värmen i bostäderna är beräknade enligt passivhusnormen, vilket innebär en inomhustemperatur på mellan 20 och 21 plusgrader.
En grad högre temperatur än detta orsakar upp till 15 % högre energiförbrukning.

Att tänka på

  1. I princip skall inga värden på FTX panelen ändras.
  2. En ökning av temperatur över 20-21 grader ökar energiförbrukningen väsentligt och betyder då ökade driftskostander för bostaden
  3. Stäng aldrig av FTX ventilationssytemet
  4. Sänk ej temperaturen på sommaren med tanke på by-pass funktionen. När by-pass lampan lyser är det ingen återvinning. Ställs temperaturen förlågt stänger spjället och uteluften värms upp (Återvinning i drift)
  5. Håll fönster stängda vintertid (Det är okej att ha öppna sommartid)
  6. Har du problem med ditt FTX ventilationssystem (Tex för att du varit och ändrat värden) så kan vår fastighetsskötare åtgärda detta (Vart efter inga ändringar skall göras)
  7. Glöm inte att FTX ventilationssystemet inte har någon funktionalitet för att kyla ner din bostad.

 

FTX ventilationssytemet

Värmen i din bostad sköts av ett FTX ventilationssystem.
Denna anläggning filtrerar luften in i din bostad vilket resulterar i renare luft och en tystare inomhus miljö.

Trotts att FTX ventilationssystemet sprider värmen jämnare i bostaden än väggmonterade värmesystem (Läs: element) kan viss variation uppstå.
Denna variation är normal och finns för alla reglersystem. Men den upplevda variationen i temperatur kan också vara att fukten i luften varierar, torr luft upplevs tex ofta kallare än fuktig.

även om styrelsen starkt rekommenderar att du inte gör några ändringar i din FTX ventilationssystem tillhandahåller vi denna lathund för ditt FTX aggregat.