Brf Skagagård
Bild på en av byggnaderna i föreningen
Startsida > Medlem > Förråd

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd som finns på bottenvåning i samma byggnad.
Ditt förråd är en metall bur som du själv måste tillhandahålla lås till och förrådet varierar i storlek utifrån storleken på din bostad.

Följande regler gäller för användning av förråd:

  • Källardörrarna måste alltid hållas låsta.
  • Observera att eldfarliga vätskor (t ex bensin) inte får förvaras i källarförrådet.
  • Ej heller mat får förvaras i källarförrådet.
  • Föremål får ej placeras i gången.
  • När du flyttar från vår bostadsrättsförening måste du se till att ditt förråd är tomt.
  • Om förrådet vid tillträdet inte är tomt har du skyldighet att kontakta någon i styrelsen och meddela detta.